سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیررضا یزداندوست – شرکت مهندسی قدس نیرو
فرهاد حق جو – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستمهای قدرت، دانشگاه علم و صنعت ای
سیدمحمد شهرتاش – قطب علمی اتوماسیون وبهره برداری سیستمهای قدرت، دانشگاه علم و صنعت ای

چکیده:

در این مقاله، برای اولین بار ارزیابی شرایط عایق کابل با توجه به ابعاد و موقعیت حفره، بر مبنای مدل جامع سه خازنی و با استفاده از روش درخت تصمیم انجام شده است. درخت تصمیم به راحتی قادر به تشخیص شرایط مختلف حفره از نظر اندازه و مکان بودهو امکان تمایز بین حفره های کوچک، متوسط، بزرگ و همچنین فاصله حفره تا هادی را مهیا میسازد. نتایج بدست آمده به روشنی نشاندهنده دقت بسیار خوب روش پیشنهادی در تشخیص وضعیت عایقی کابلهای فشار قوی است.