سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

اسماعیل پورسعیدی – دکترای مکانیک
علیرضا رضوی – کارشناس ارشد مکانیک
علی احمدی – کارشناس ارشد متالوژی

چکیده:

هدف از تحقیق تخمین عمر باقیمانده یک روتور توربینگازی ازجنس فولاد کم آلیاژی ۱% Cr-Mo-V می باشد. بدین منظور از آزمایشات غیر مخربی همچون بررسیهای متالوگرافی بروش رپلیکا، جریان گردابی (E.C.T) ، ذرات مغناطیسی (M.P.T) آلتراسونیک و سختی سنجی درمحلهای از قبل تعیین شده استفاده شد. آزمونهای مزبور بر مبنای آگاهی از رخداد احتمالی تغییرات ریز ساختاری در طول مدت زمان سرویس دهی روتور مزبور استوار شده است. یافته های آزمایشگاهی حاکی از زوال تدریجی ریز ساختار فولاد روتور بود بدین ترتیب که در بررسیهای نمونه های رپلیکا به کمک میکروسکوپ نوری، حضور آخالها همراه با ترکهایی به طول ۰٫۱MM جدایش مرزدانه ای و توزیع تجمعی کاربیدها درمرزدانه ها بوضوح مشخص شد. درحالیکه نتایج آزمایش U.T بیانگر حضور ترکهای با عمق ۰٫۳mm تا ۰٫۶ درسطوح داخلی محلهای جوشکاری شده و نتایج آزمایش E.C.T بیانگر حضور ترکهایی با عمق ۰٫۳mm در محل استقرار ریشه پره ها در دیسک می باشد. نتایج سختی سنجی غیر مخرب نیز موید افت نه چندان قابل توجه سختی از دامنه استاندارد ۲۵۰-۲۸۰ می باشد. با توجه به یافته های آزمایشگاهی و محاسبات شکست میزان عمر باقیمانده مجاز روتور با بررسی مجدد با رعایت موارد محافظه کارانه به ۵۰۰۰hr تخمین زده شد.