سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی ارومیه ای – استادیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
پرویز روزخش – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی مهندسی

چکیده:

سد خیرآباد نیک شهر بر روی رودخانه ای فصلی در استان سیستان و بلوچستان در ایالت زمین ساختی مکران قرار دارد. سد از نوع خاکی با هسته رسی بوده و ارتفاع آن ۲۲ ‏متر و طول تاج آ ن < 42 ‏متر می باشد. پی سد حداکثر تا عمق ۳۱ ‏متر در برگپرنده مصالح آبرفتی از نرع GC-GM می باشد. سنگ بستر شامل تناوبی از ماسه سنگ و شیل از واحد انگوران کرتاسه بالایی می باشد. هدف از مطالعات انجام شده ارزیابی کیفیت توده سنگ در محل ساختگاه سد جهت ارزیابی پایداری بدنه و طراحی پرده تزریق می باشد. در این راستا شاخصهایی که در طبقه بندی مهندسی سنگ به روش RMR ‏مد نظر بوده مورد بررسی قرار گرفته است. این شاخصها عبارتند از مقاومت فشاری شاخص کیفی سنک، فاصله درزه ها، کیفیت درزه ها، وضعیت آبهای زیرزمینی و جهت یابی درزه ها.
‏برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز تعدادی کمانه تا عمق ۵۵ متر حفر گرد د و آزمایشات مورد نیاز در محل حفر گمانه ها و بر روی نمونه های بدست آمده انجام گردید.
علاوه بر ارزیابی کیفی توده سنگ در محل ساختگاه سد، تأثیر افزایش عمق بر روی هرکدام از شاخصهای مؤثر رده بندی و نهایتا بر روی توده سنگ مورد بررسی قرار کرفتند