سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید نجاریان – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران
حمید مسلمان نژاد – کارشناسی ارشد زمین شناسی نفت، دانشگاه تهران
محمد علی فهیمی – کارشناس ارشد وزارت نیرو

چکیده:

میدان گازی پارس جنوبی که شرکت نفت و گاز پارس مجری طرح توسعه آن است در خلیج فارس مابین آبهای مرزی ایران و قطر واقع شده است. مساحت این میدان در قسمت ایرانی این میدان ۳۷۰۰ کیلومتر مربع و در کشور قطر ۶۰۰۰ کیلومتر مربع میباشد. . میزان ذخایر گازی در بخش ایرانی میدان ۴۶۴ تریلیون فوت مکعب میباشد که ۱۰۰ میلیون فوت مکعب در روز بر آورد شده است. بازههای مخزنی در این میدان علاوه بر گروه بنگستان، توالی کربناته کنگان و دالان می باشد که حاوی مقادیر قابل توجهی گاز است. هدف اصلی از حفر چاههای اکتشافی و تولیدی در این میدان، دسترسی به لایه های گازدار کنگان و دالان به سن پرموتریاس بوده، به طوریکه برای ارزیابی کامل سازندهای مورد نظر عملیات مغزه گیری، لاگینگ و آزمایش چاه به صورت کامل برای چاههای مورد مطالعه در این مقاله انجام پذیرفته است. اقدام اولیه در چاهها، ارزیابی توالیهای کربناته سازندهای کنگان و دالان به منظور تعیین رأس مخزن، ویژگیهای هندسی و پتروفیزِکی مخزن و تداوم جانبی و عمودی در آن میباشد. در این مطالعه ویژگیهای مخزنی سازند کنگان بالایی در دو چاه با استفاده از اطلاعات مغزه اعم از پتروگرافی و آزمایش تزریق جیوه انجام گرفت. برای اندازهگیری تراوایی، تخلخل و چگالی نمونه های مخزنی در چاههای شماره HRLA ، DSI و سایر لاگهای متداول استفاده گردید. مطالعات پتروگرافی نیز شامل تعیین انواع تخلخل، میکروفاسیس، فرایندهای دیاژنزی و دولومیتی شدن در نمونه ها می باشد. برای مطالعه گلوگاههای تخلخل و نحوه توزیع آنها و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی در نمونه های آهکی و دولومیتی آزمایش تزریق جیوه توسط ابزار Auto Pore mercury injection apparatus انجام گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از کیفیت مخزنی پایین تا متوسط سازند کنگان بالایی است.