سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نصرت ا… طاهرپور – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور
مجید افشار – کارشناس آزمایشگاه الیاف دامی

چکیده:

گله هایی از گوسفندان آرخامرینوس در سالهای اخیر از کشور آذربایجان وارد ایران شده است که ویژگیهای پشم آن بررسی نشده است ، از سوی دیگر چون در ایران هیچ گونه نژاد گوسفند پشم ظریفی پرورش داده نمی شود نتایج حاصل از این بررسی می تواند مورد استفاده صاحبان صنایع نساجی و متخصصین علوم دامی قرار بگیرد .گوسفندان مورد مطالعه در این طرح گله های وارداتی از کشور آذربایجان ( ۹۰راس) و گوسفندان آرخامرینوس موجود در موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ( ۲۲ راس) بودند.فاکتورهای آزمایشی طول دسته الیاف پشم، قطر، انحراف معیار قطر و ضریب تغییرات آن ، درصد چربی و راندمان پشم بود. نتایج نشان داد که میانگین طول دسته الیاف پشم ۶٫۹۴ سانتی متر، قطر ۲۲٫۹۷ میکرون، انحراف معیار قطر ۴٫۸۷ میکرون، ضریب تغییرات قطر ۲۱٫۱۷ درصد، چربی ۱۰٫۳۶ و راندمان ۵۰٫۱۲ درصد می باشد. همچنین نتایج حاکی است که قطر و انحراف معیار آن در پشم نواحی مختلف بدن اختلاف آماری معنی داری دارند و ناحیه پهلو الیاف ظریفتر و بلند تری دارند، ولی بین خصوصیات پشم گوسفندان نر و ماده اختلافی نیست . نتایج اولیه داده های بدست آمده بیانگر آن است که پشم گوسفند نژاد آرخامرینوس با توجه به متوسط قطر پشم ، یکنواختی آن و طول مناسب می تواند در صنایع فاستونی و نیمه فاستونی مورد استفاده قرار بگیرد . نظر به اینکه پشم نواحی مختلف بدن این نژاد خصوصیات متفاوتی دارد پیشنهاد می گردد به منظور بهره برداری مناسب و تولید نخ بهتر، پشم ناحیه پهلو که ظریف تر از نواحی شانه و کپل است تفکیک و جداگانه استفاده شود.