سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاده مهدی پور – کارشناس تحقیقات آبخیزداری – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان ک
نورا… طغرلی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
شهرام قائم مقامیان – کارشناس مدیریت آبخیزداری کرمان

چکیده:

با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران و بروز مشکلات عدیده ای چون کم آبی دربسیاری ازمناطق کشور، حفاظت خاک و آبخیزداری از سازنده ترین راهکارها برای مقابله با خشکسالی است. راهبرد اساسی کنترل سیلاببه تغذیه سفره های آب کمک می کند و موجب می شود که قنات ها، چشمه ها وچاهها با تولید آب بیشتر بتواند زمین های کشاوزری بیشتری را به زیر کشت برده و در تولیدمحصولات غذایی بیشتر،نقش مهمی را ایفا کنند.
یکی از اقداماتی که بسیار مورد توجه ابخیزداری بوده و در مناطق زیادی اجرا شده است، بندهای خاکی می باشند. این تحقیق به منظور ارزیابی اثر بخشی احداث این بندها بر کاهش تلفات خاک، خسارات سیل و بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی ساکنین منطقه بر رویبند خاکی لاله زار بردسیر انجام گرفته است. نتایج حاصله از تحقیق نشان می دهد که تلفات خاک منطقه پس از احداث بند خاکی به میزان ۱۸/۹۲ تن در هکتار، خسارات سیل ۲۷/۸۹ درصدکاهش یافته است و سطح زیر کشت محصولات رایج باغی و زراعی محلی از ۲۰۹۰ هکتار به ۲۹۰۰ هکتار رسیده است. درصد اشتغال به کار ساکنین منطقه نیز ۳۸/۲ درصد افزایش داشته است.همگی موارد گفته شده دلیلی بر سودمند بودن احداث این بند خاکی درمنطقه است.