سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احد خیرآبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
علی اصغر آل شیخ – استادیار گروه مهندسی GIS

چکیده:

نمایش داده های GIS بر روی اینترنت یک روش موثر برای کار با داده های GISمی باشد . بانرم افزار رومیزی GIS استفاده کننده معمولا نیاز دارد که نرم افزار را بخردیاد بگیرد که چگونه از ابزار عمومی نرم افزارهای GIS برای بارگذاری داده ها، تغییر، پرسش و پاسخ و دیگر آنالیزهای GIS استفاده کند. در حالیکه با استفاده از اینترنت می توان در یک مرورگر ساده بدون نیاز به نصب نرم افزارهای GIS ، با داده های کار کرد و آنالیزها و توابع مورد نیاز را بکار برد. کم بودن عرض باند اتصال بین خام و مخدوم و جابجایی داده بین آنها در شبکه مشکلاتی است که بر سر راه رسیدن به این هدف قرار دارد. بنابراین نرم افزاری دراین راستا موفق است که بتواند با توجه به کمبود عرض یابند ومشکلات ارتباطات و انتقالات داده بهترین نتیجه و بهترین سرعت را برای کار با داده ها و آنالیزها داشته باشد.
علاوه بر مشکلات یاد شده در ایران مشکلات دیگری بر سر راه توسعه WebGIS وجود دارد که باید مورد بررسی محققان ایرانی قرار گرفته تا بتوان به این تکنولوژی دستیابی پیدا کرد . از جمله مشکلات مهم ما عدم حمایت شرکتهای معتبر در این زمینه می باشد. در این گزارش سعی شده است که ابتدا مقایسه نرم افزاری بین سیستمهایWebGIS موجود انجام گیرد و سپس از میان تکنولوژیهای موجود روش بهینه پیاده سازی WebGIS در ایران پیشنهاد گردد تا دیگر محققان بتوانند با استناد بر این نتایج تحقیقات خود را به شکل اصولیتری ادامه دهند. علاوه بر این بسیاری از سازمانها در ایران به دنبال آماده سازی WebGIS می باشند ولی به علت تارگی این تکنولوژی در ایران متخصصان اندکی بر روی این موضوع کار کرده اند و اطلاعات اندکی در زمینه نرم افزارها و روشهای توسعه WebGIS در اختیار دارند. در این گزارش سعی شده است مقایسه ای بین ArcIMS و دیگر نررم افزارهای موجود انجام شود تا متخصصان بتوانند با آگاهی بیشتری نرم افزار مورد نظر خود بنا به نیاز خود انتخاب کنند.