سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجید اسماعیلیان – دانشجوی دآترا مدیریت صنعتی دانشگاه تهران
مسعود ربیعه – دانشجوی دکترا مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

از عوامل مهم بقا در محیط پر رقابت امروزی کاهش هزینه های تولید محصول می باشد . انتخاب عرضه کنندگان مناسب می تواند به شکل قابل ملاحظه ای هزینه های خرید را کاهش و قابلیت رقابت پذیری سازمان را افزایش دهد، چرا که در بیشتر صنایع، هزینه مواد خام و اجزای تشکیل دهنده محصول، قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصول را در بر می گیرد . هدف از این مقاله ارائه یک روش تصمیم گیری فازی برای مسائل انتخاب تامین کنندگان در زنجیره عرضه است . در دهه اخیر چگونگی تعیین مناسبترین عرضه کننده به عنوان یک عامل استراتژیک در زنجیره عرضه مورد توجه قرار گرفته است . ماهیت این نوع تصمیمات معمولاً پیچیده و فاقد ساختار مشخصی است و بسیاری از معیارهای عملکرد کمی و کیفی از قبیل، کیفیت،قیمت، انعطاف پذیری و زمان تحویل باید جهت تعیین مناسب ترین تامین کننده مورد توجه قرار گیرد . در این مقاله از عبارتهای کلامی که توسط خبرگان ارائه می گردد برای ارزیابی و تعیین عملکرد هر عرضه کننده نسبت به هر معیار و تعیین وزن معیارها استفاده شده است . رتبه بندی های کلامی توسط اعداد فازی مثلثی و ذوزنقه ای بیان گردیده اند و در نهایت از روش تصمیم گیری چند معیاره ) ) MCDM در محیط فازی برای انتخاب عرضه کنندگان استفاده شده و سه روش برای محاسبه وزن و رتبه بندی گزینه ها در تکنیک TOPSIS فازی ارائه گردیده است . در نهایت یک مثال برای نشان دادن فرایند حل ارائه شده است .