سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی غضنفری –
محمد علی سرخوش –
حسام شهریاری –

چکیده:

منافع ناشی از سیستمهای اطلاعاتی یکپارچه همچون ERP بدون وجود زیر ساخت های مناسب و پیاده سازی موفق، ناچیز است . برای پیاده سازی موفق سیستم ERP به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای مدیریتی و کاراترین سیستمهای اطلاعاتی، اولی ن گام انتخاب صحیح آن بر اساس یکسری معیار های کمی و کیفی مختلف است . تئوری تصمیم گیری چند معیاره روش مناسبی برای حل مسائلی است که
عوامل و شاخص های زیاد و بعضاً متضادی در آنها دخیل می باشند . به همین منظور قصد داریم برای کمک به مدیرانی که درصدد خرید و پیاده سازی این سیستم اند، معیار های انتخاب ERP و فروشندگان برترآن را بطور کامل تعریف کنیم. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از تکنیکهای تصمیم گیری و تلفیق آن با برنامه ریزی آرما نی ، ERP مناسبی برای یکی از شرکت های اقماری سازمان مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران (مپنا)- شرکت توگا – که تنها تولید کننده توربین های گازی درایران است انتخاب کنیم و مدلی برای فرآیند انتخاب ارائه نمائیم.