سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جعفر رزمی – استادیار گروه مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسن حاله – استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم دانشگاه صنعتی اصفهان
سعید مشکین فام – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه آزاد نجف آباد

چکیده:

مبحث ارزیابی و انتخاب پیمانکاران در مناقصه یکی از موارد تصمیم گیری می باشد که آیین نامه ها و روشهای فراوانی برای آن ارایه شده است. در ایران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور وظیفه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را بر عهده دارد و در این راستا آیین نامه ی طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران را تدوین کرده است. دستگاه های اجرایی با ستناد به آیین نامه ی برگزاری مناقصات و با توجه به آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مناقصه های خود را اجرا می نمایند. به طور کلی روند موجود به صورت چند مرحله ای است و در مرحله ی نهایی، بهترین پیمانکرا با توجه به قیمت پیشنهادی به عنوان برنده مناقصه اعلام می شود. در این تحقیق یک مدل چند معیاره اولیه ارایه شده است که بتواند با در نظر گرفتن همه ی عوامل کیفی و کمی موثر در ارزیابی پیمانکاران، بهترین پیمانکار را برای اجرای پروژه انتخاب نماید. در این مدل ۶ معیار کلی به عنوان معیارهای موثر در انتخاب یک پیمانکار در مناقصه ارایه شده است که بعضی از این معیارها شامل زیرمعیارهای خاص خود نیز می باشند. در این تحقیق روش چند شاخصه فازی (Fuzzy MADM) با استفاده از شیوه ی متغیرهای بیانی برای رتبه بندی (Ranking) و انتخاب بهترین پیمانکار در مناقصه بکار گرفته شده است.