سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا آقامحمدی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ایران
فرزاد دهقانی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ایران

چکیده:

در این مقاله روش جدیدی مبتنی بر تکنیک شبکه عص بی برای ارزیابی و تحلیل حساسیت امنیت استاتیکی سیستمهای قدرت ارائه گردیده است . در این روش، شبکه عصبی قادر است درهر نقطه کار سیستم، با تخمین و محاسبه شاخصهای بحرانیت ولتاژی و اضافه باری خطوط درجه امنیت سیستم قدرت را ارزیابی نماید . از ویژگی های مهم شبکه عصبی پیشنهادی، قابلیت محاسبه حساسیتشاخصهای بحرانیت خطوط و امنیت سیستم نسبت به متغیرهای بهره برداری میباشد که از آنها برای انتخاب عملیات پیشگیرانه یااصلاحی امنیت شبکه استفاده میشود . در این مقاله نشان داده شده است که شبکه عصبی قادر است بطو ر همزمان برای چندین ساختارسیستم قدرت آموزش ببیند . روش پیشنهادی برروی شبکه آزمون ایران با٣٤شین،٧٣خط و١٢ژنراتورآزمایش گردیده است