سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد حسین زرین کوب – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند
محمد مهدی خطیب – گروه زمین شناسی دانشگاه بیرجند

چکیده:

کانسار کرومیت بندان در فاصله ی ۹۵ کیلو متری جنوب خاوری شهرستان نهبندان واقع شده است . سنگ میزبان این کانسارها رزبور ژیتهای شدیداً سر پانتینی شده مربوط به بقایای لیتوسفر اقیانوسی فرارانده شده در زمیندرز سیستان می باشد . کانسار کرومیت بندان دارای ساخت انبانی واز نوع کرومیت های آلپی می باشد . عیار کرومیت ( CRO ) در این کانسار بین ۳۰ تا ۴۰ درصد تغییر میکند . ادامه ی همگرایی در زمیندرز سیستان موجب تغییر شکل انبانه های کرومیتی با ساختار بودیناژ صفحه ایو همچنین جابجایی قطعات رمبو ئدری کرومیتی توسط دو سیستم گسل امتداد لغز چپ گر (N25W, 62SW) و امتداد لغز راست گرد ( N50E, 68NW) می باشد فرایند بودین شدن موجب رخنمون کرومیت به صورت عدسی های کشیده در سطح زمین شده است . ساختار کرامیت بندان به طرف عمق نیز عدسی شکل بوده وتکرار این ساختار به طرف عمق امکان وجود ذخیره ای بیشتر از ذخیره تخمین زده شده را پیشنهاد می کند .