سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اشرف السادات پسندیده – مرکز تکنولوژی نیرو، بخش دانش فنی
زهره بشارتی راد – مرکز تکنولوژی نیرو، بخش دانش فنی
حوریه شاطرآبشوری – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

امروزه در بخشهای مختلف صنعت کشور در زمینه جایگزینی تکنولوژی های جدید به جای تکنولوژیهای قدیمی و یا توسعه تکنولوژی های جدید تصمیم گیری می گردد . این در حالی است که در بسیاری مواقع دانشی در زمینه تکنولوژی برگزیده برای جایگزینی و یا توسعه در داخل کشور وجود ندارد و این امر مستلزم توجه به تکنولوژی از طریق دریافت آن از خارج کشور یا مبحث انتقال تکنولوژی می باشد . برای حرکت در جهت بهینه سازی انتقال تکنولوژی شناسایی فرایند انتقال تکنولوژی درقالب ارکان اصلی آن ضروری است . به این ترتیب با آشنایی ارکان فوق امکان تدوین مدل مناسب برای ارزیابی فرایند انتقال تکنولوژی فراهم می گردد . اطلاعات فراهم شده ناشی از تحلیل گامهای مدل ارزیابی انتقال تکنولوژی می تواند در هر بخش صنعت در اختیار مسوولان مرتبط قرار گیرد تا آنها بتوانند برای تصمیم سازی های بهینه آینده در زمینه انتقال تکنولوژی از نتایج آن بهره برداری نمایند . در این مقاله سعی گردیده ضمن معرفی ارکان اصلی انتقال تکنولوژی و معرفی مدل پیشنهادی برای ارزیابی فرایند انتقال تکنولوژی، انتقال تکنولوژی توربین گازی V94.2 به ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد .