سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حسنی آهنگر – مرکز تحقیقات آیرودینامیک قدر، دانشگاه امام حسین ( ع)
مهدی دهقان – دانشکده مهندسی کامپیوتر – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
خداداد واحدی – گروه مکانیک – دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده:

تونل باد از مهمترین ابزار شاخه تجربی علم آیرودینامیک محسوب می شود . تونل باد شرایط حرکت جسم در هوا را شبیه سازی می کند و نیروها و لنگرهای اعمال شده بر روی مدل جسم نصب شده روی دستگاه بالانس را اندازه گیری می نماید . بالانس یکی از مناسب ترین ابزارهای اندازه گیری در تونل باد است که پلهای کرنش سنج نصب شده بر روی آن،کرنشهای اعمال شده را با دقت مطلوبی اندازه گیری می نماید . سیستمهای بالانس به دلیل نوع وظیفه و کاربرد از نوع سیستمهای حساس می باشد لذا دقت، قابلیت اطمینان و ایمنی، از خصوصیات تفکیک ناپذیر آن است .
در این مقاله، ساختار و انواع خطاهای تاثیرگذار بر روی بالانس در تونل باد بررسی شده است، سپس نرخ خرابی هر یک از اجزای بالانس از قبیل کرنش سنجها، سازه بالانس و منبع تغذیه بر اساس مستندات فنی شرکت های سازنده و یا انجام آزمایشات تخمین زده شد . با مدلسازی قابلیت اطمینان سیستم بالانس تاثیر هر یک از اجزا بر روی قابلیت اطمینان بالانس بررسی و با ارائه مدل مارکوف، قابلیت اطمینان سیستم بالانس ارزیابیو تحلیل گردید . نتایج بدست آمده نشان می دهد که کوتاه بودن مدت زمان آزمایش تونل باد تاثیر به سزایی در میزان قابلیت اطمینان سیستم دارد . و نقش عمده ای در افزایش دقت و صحت نتایج بدست آمده از مدل مورد آزمون در تونل باد و کاهش هزینه های انجام آزمون را بهمرا خواهد داشت .