سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس بهسازی زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیررحیم خوش برش – کارشناس ژئوتکنیک پروژه سد و نیروگاه کارون ۳ ، تهران، ایران

چکیده:

یکی از مهمترین مباحثی که در علم زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک مورد بحث قرار می گیرد، بررسی و تحلیل پایداری شیب های سنگی است، زیرا که عدم پایداری آنها موجب آسیبهای اقتصادی بسیاری می گردد . بنابراین مشخص شدن وضعیت پایداری و یا عدم پایداری پروژه های مرتبط با توده های سنگی ، امری اجتناب ناپزیر است. امروزه روشهای بسیاری جهت بررسی پایداری سطوح شیبدار بعنوان یک روش جدید تحلیل عددی قادر است که مشکلات « سیستم مختصات استریوگرافیک » . مورد استفاده قرار می گیرند مربوط به دقت محاسبه در روشهای تحلیل سینماتیکی ناپایداری را مرتفع نماید . در این روش موقعیت هر صفحه و یا خط در سیستم مختصات استریوگرافیک بصورت یک تابع ریاضی تعریف می گردد و بنابراین تحلیل پایداری و یا عدم پایداری به بررسی روابط بین توابع ریاضی منجر می گردد . روش استفاده از سیستم مختصات استریوگرافیک بدلیل محاسباتی بودن در مقایسه با سایر روشهای ترسیمی از دقت بیشتری برخوردار است.