سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسن لاجوردی – شرکت متن – بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی
کیومرث حیدری – شرکت متن – بخش مطالعات اقتصادی و اجتماعی

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی روشهای ارزیابی کارایی، سطوح مختلف ارزیابی مشخص شده است . سپس با تدوین مدل برنامه ریزی ریاضی و با استفاده از روشهای تحلیل پوششی داده ها و تاکسونومی، کارایی شرکت توزیع برق شهرستان مشهد طی دوره ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۰ ارزیابی شده و نتایج مورد تجزیه و تحلیل واقع شده اند . نتایج حاصل نشان می دهند، کارایی فنی شرکت توزیع برق شهرستان مشهد طی دوره مورد بررسی، تفاوت معنی داری نکرد و طی این دوره تقریباً ثابت مانده است