سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیررضا رضایی – دانشگاه علم وصنعت ایران، شرکت برق منطقه ای باختر
علیرضا جلیلیان – شرکت برق منطقه ای باختر

چکیده:

کمبود ولتاژ ۱ از مهمترین مسائل و مشکلات شرکتهای برق در مواجهه با صنایع می باشد و تقریباً ۸۰ درصد از مشکلات کیفیت برق موجود در سیستم را شامل می شود . می توان گفت اصلی ترین علت رخداد آن، خطاها ( اتصال کوتاه ) بوده که خطاهای نامتقارن مانند اتصال کوتاه تکفاز به زمین ۲ سهم عمده ای را نسبت به خطاهای متقارن که به ندرت در سیستم های قدرت اتفاق می افتد به خود اختصاص می دهد . در این مقاله اندازه گیریهای کمبود ولتاژ که در منطقه صنعتی ساوه انجام شده است ارائه و دلایل وقوع آن نیز بررسی شده اند و سپس شبیه سازی شبکه قدرت منطقه فوق توسط نرم افزارDigsilent انجام و کمبودهای ولتاژ ایجاد شده به سببخطاهای مختلف برررسی و مورد تحلیل قرار گرفته است