سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش آشنایی با تکنولوژیهای نوین بهسازی لرزه ای

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

احمد روزبهانی – کارشناس سازه , مهندسین مشاور آباد

چکیده:

REHAB نرم افزاری است که جهت تسهیل محاسبه روابط موجود در " دستورالعمل مقاوم سازی ساختمانهای موجود " تهیه شدهو قادر است با دریافت فایل ورودی از نرم افزار ETABS ، در زمان بسیار کوتاهی حداکثر سطح عملکرد را در هر عضو از سازه محاسبه نماید . آخرین ویرایش این نرم افزار به کنترل روابط مربوط به روش تحلیل خطی پرداخته و محدوده کاربرد آن , ساختمانهای فولادی می باشد . با انجام عملیات بازخوانی اطلاعات مربوط به بارهای وارده از نرم افزار ,ETABS نرم افزار REHAB پس از تشخیص انواع بارهای مورد استفاده، قادر به انجام عملیات مختلفی شامل محاسبه ظرفیت مورد انتظار و ظرفیت کرانه پایین اعضاء، محاسبه حداکثر DCR . اعضای باربر جانبی , محاسبه حداکثر سطح عملکرد هر عضو و موارد مفید دیگر می باشدپس از انجام محاسبات، نرم افزار REHAB قادر به ارائه نتایج به صورت نمودارهای آماری از سطح عملکرد اعضاء در کل سازه و به تفکیک طبقات , ارائه برگه های گزارش کلی , جزئی و خلاصه گزارش شامل مشخصات، ظرفیت ها و نتایج محاسبات مربوط به هر عضو و … می باشد . به منظور کمک به عملیات طراحی سازه مطابق با ضوابط دستورالعمل , در این نرم افزار قابلیت طراحی اعضاء از میان لیستی از مقاطع از پیش تعریف شده نیز گنجانده شده است.