سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمیده معافی – دانشجوی ارشد سازه های آبی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدباقر رهنما – استادیار بخش مهندسی آب دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهرداد محمدی سلیمانی – کارشناس GIS سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان

چکیده:

رواناب سطحی و جریان آن در سطح حوزههای آبخیز با فرسایش خاک و حمل مواد رسوبی همراه است. شناخت فرایند فرسایش، چگونگی حمل رسوب در سطح حوزه از جمله مواردی است که درهر طرح هیدرولوژی بایدمد نظر قرار گیرد و همچنین عملیات رسوب زدایی که به صورت طراحی حوضه های رسوب گیر، کانالهای دانه گیر و امقال آنها صورت می گیرد بر پایه اطلاعات رسوب شناسی حوزه استوار است، از این رو مطالعات کمی و کیفی رسوبات جهت برنامه ریزی دراز مدت در سازه های آبی امری ضروری است . در سالیان اخیر استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و نرم افزارهای مربوطه به دلیل دقت، سرعت و کاربری آسان در تجزیه و تحلیل داده ها گسترش یافته است بر این اساس سعی گردیده با استفاده از این نرم افزار تخمین رسوب توسط روش اصلاح شده پسیاک در یک حوزه آبخیز رودخانه کلم انجام گیرد. در این راستا پس از گردآوری و آماده سازی اطلاعات پایه، این داده ها به صورت لایه های اطلاعاتی متعدد به نرم افزار ARC GIS وارد گردیده و پس از تلفیق لایه های مذکور، مواردی چون میزان رسوب در هر یک از زیر حوزه ها و کلحوزه مورد مطالعه تعیین شده است. میزان رسوب تولیدی حوزه سالیانه برابر با ۱۷۳/۷۶ تن در هکتار محاسبه گردیده است.