سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین خوشدل – دانشگاه صنعت نفت IFP فرانسه، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نفت اکت
دکترمحمدعلی ریاحی – استاد، موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

استفاده ازاطلاعات لرزه‌ای و تلفیق آنها با اطلاعات پتروفیزیکی توانایی ما را در ارزیابی کمی پارامترهای مخنزی در همه محدوده میدان افزایش می‌دهد. در این مقاله با استفاده از روش معکوس سازی لرزه‌ای، اطلاعات سه بعدی لرزه‌ای با اطلاعات نمونه‌گیری در چاه‌های مختلف تلفیق شده و مدل امپدانس صوتی (یک نشانگر لرزه‌ای) در کل میدان به صورت سه بعدی بدست آمده است. در بخش بعدی این مقاله با استفاده از روش‌های رگرسیون قدم به قدم و شبکه‌های عصبی ارتباط بین تخلخل و نشانگرهای مختلف ارزیابی شده است و بهترین روش برای تخمین سه بعدی تخلخل در کل میدان انتخاب شده است. براساس نتایج به دست آمده روش معکوس سازی لرزه‌ای بر پایه مدل و تخمین تخلخل با استفاده از چندین نشانگر با رگرسیون قدم به قدم به عنوان روش مناسب در میدان مورد مطالعه انتخاب شده است.