سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید کریمی –
حمیدرضا جعفری –
عدل –

چکیده:

بیش از چند سال نیست که از گسترش سیستم های مدیریت محیط زیست بهداشت و ایمنی می گذرد در حالی که این سیستم ها همه روزه با پیشرفت تکنولوژی بر حسب شرایط مختلف در حال تکامل می باشند حداقل از انقلاب صنعتی به بعد صنایع در رشد و توسعه جوامع نقش اساسی داشته اند این مسئله با فراهم کردن امکانات و زیرساختهای رشد توسط صنایع محقق گردیده است با پیشرفت تکنولوژی این رشد در قرن اخیر نرخی تصاعدی یافته است البته این رشد منشا خدمات و منافع بسیار زیادی بوده ولی در مقابل باعث تخریب و آلودگی محیط زیست و بهداشت و کاهش ایمنی گردیده است به همین دلیل چند سالی است که ضرورت بکارگیری با استفاده از سیستم های محیط زیست و بهداشت ایمنی و محیط زیست به منظور کاهش خسارات وارد بر محیط زیست (Skinner&Mersham2002) و جوامع انسانی بیش از پیش آشکار شده است ارزیابی و مدیریت ریسک خطرات نیز درون سیستم های فوق الذکر در حال بسط و گسترش می باشد در واقع در این بخش چگونگی شناسایی عوامل بالقوه آسیب رسان بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی، ارزیابی ریسک های مربوط به هر یک از فعالیت ها، محصولا خدمات و گسترش آنها را مورد بررسی قرار می دهد در این مقاله پس از تشریح سیستم های مدیریتی فوق الذکر که به ارایه الزامات ارزیابی و چگونگی مدیریت ریسک با در نظر داشتن ویژگی های خاص آن پرداخته شده است.