سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امین پاداش – نشریه علمی- پژوهشی، آموزشی حرا. تهران
مهران خداپرست – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست واحد علوم و تحقیقات اهواز و
سیدعلی جوزی – دکترای علوم محیط زیست (ارزیابی و آمایش سرزمین)، عضو هیئت علمی گروه زیست

چکیده:

استقرار سیستم های مدیریت HSE در سازمانها و صنایع بزرگ و سنگین و صنایع جانبی آن بر اساس راهنمای تدوین شده، در ایران و جهان در حال افزایش است. در این مقاله با ارئه مفاهیم اساسی ارزیابی و مدیریت ریسک در HSE سعی شده است که با استفاد از متدولوژی تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثار آن (FMEA) ضمن شناسایی عوامل بالقوه آسیب رسان و اثرات آنها که در مرحله شناسایی و ارزیابی ریسک در سازمان ها انجام می گیرد، به تعریف فرایند انجام این روند و نقش موثر (FMEA) در شناسائی و اندازه گیری شاخص های عملکردی در سیسستم مدیریت HSE بپردازیم.