سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هجدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود اکبری ثانی – دانشگاه فردوسی مشهد – کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق مشهد ، ایران
حمید خالوزاده – دانشگاه فردوسی مشهد – کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق مشهد ، ایران

چکیده:

برای استفاده حداکثر و بهینه سازی دریافت انرژی بادی، توربین های بادی سرعت متغیر و ثابت مورد بررسی قرار می گیرند . سنجش این بهینگی به وسیلة میزان تولید سالیانة انرژی الکتریکی توسط این توربین ها صورت می گیرد . بدین منظور، توزیع چگالی احتمال باد برای تعیین تعداد ساعت های یک سرعت خاص باد، در یک سال مورد نیاز می باشد . به کمک روابط ریاضی، مجموع انرژی سالیانه توربین بادی در منطقة دیزباد خراسان با توجه به مشخصة باد آن منطقه محاسبه می شود . در این مقاله، بهترین ضریب گیربکس با توجه به توزیع سالیانه برای توربین سرعت ثابت محاسبه می شود . سپس، مجموع توان سالانه توربین بادی سرعت متغیر و ثابت برای منطقة دیزباد خراسان، محاسبه و مقایسه می شود . نتایج نشان می دهد که در حالت کارکرد سرعت متغیر، توان نیروگاه بادی بیشتر خواهد بود .