سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس مدیریت منابع آب

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پژمان رازی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست، مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلا
محمدعلی کاظمی – کارشناس مهندسی مکانیک، مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب
اسدا… عباسزاده – کارشناس ارشد مهندسی آب، مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب

چکیده:

با توجه به خطرات زیست محیطی آبهای آلوده و محدودیت منابع آبی، جمع آوری، تصفیه و استفاده مجدد از پساب، طی سالهای اخیر در بسیاری از نقاط کشور مد نظر قرار گرفته است. با توجه به منابع طبیعی و جاذبه های گردشگری در شهر نیاسرتوجه به جمع آوری و تصفیه فاضلاب از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به توپوگرافی و بافت ژئوتکنیکی محل مشخص گردید که امکان اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب به روش متعارف ثقلی در مناطقی ازشهر وجود ندارد؛ لذا پنج گزینه غیر متعارف جمع آوری فاضلاب شامل STEG , STEP روش مکشی، استفاده از GP و روشهای ساده جمع آوری فاضلاب، پس از مشخص شدن پارامترهای موثر با استفاده از یک ماترس، مورد ارزیابی قرار گرفتند، با مشخص شدن نمره هر گزینه امتیاز کلی محاسبه و ا ستفاده از دو روش مکشی و متعارف ثقلی به صورت تلفیقی به عنوان بهترین گزینه جمع آوری فاضلاب پیشنهاد گردید.