سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسن حاله – استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه آزاد قزوین
بتینا زرگینی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد قزوین

چکیده:

سازمان ها بدون استفاده از یک سیستم اندازه گیری عملکردنمی توانند موقعیت خود را ارزیابی کنند و بدانند از نظر عملکرد، بهره وری، پیاده سازی راهبرد، اهداف مالی و دیگر جنبه های مهم در چه سطحی هستند و به چه اندازه تا هدف فاصله دارند.PMS یک روش ارزیابی ورودی ها، خروجی ها، فرایندها و بهره وری بر اساس استراتژی و شرایط محیطی سازمان است. با توجه به تعدد سیستم های ارزیابی عملکرد، و از آنجا که این سیستم ها در یک جا ارزیابی و با هم مقایسه نشده اند، لذا برای سازمان ها این سوال مطرح است که کدام سیستم ارزیابی عملکرد را در سازمانشان پیاده سازی کنند.هدف اصلی این مقاله معرفی سیستم های سنجش عملکرد و انتخاب سیستم برگزیده می باشد. به این منظور شاخص های مهم ارزیابی یک سیستم اندازه گیری عملکرد مورد توجه قرار گرفته است و با استفاده از تصمیم گیری چند شاخصه و روش رضایت بخش شمول این سستم ها غربال گردیده و سپس با استفاده از روش تصمیم گیری گروهیآنها را رتبه بندی نموده و سیستم برتر را انتخاب می نماییم.