سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علی اکبر مختارزاده محمدی – مرکز تحقیقات کشاورزی اصفهان

چکیده:

شناسایی خصوصیات ارقام و اکوتیپ های غالب و شناخته شده موجود در کشور در صورت امکان تشخیص تفاوت و تمایز بین آنها اولین قدم در حفظ و نگهداری و در مرحله بعدی بهزادی این ژرم پلاسم عظیم است برای نیل به اهداف قو و به منظورظ بررسی و ارزیابی خصوصیات مزرعه ای اکوتیپ های غالب و شناخته شده مناطق سردسیر کشور تعداد ۲۱ اکوتیپ در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصافدی در سه تکرار و در چهار سال زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی کبوتر آباد مورد مقایسه قرار گرفتند.