سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حشمت امیدی – دانشگاه تربیت مدرس
زین العابدین طهماسبی سروستانی – دانشگاه تربیت مدرس
امین صالحی – دانشگاه ایلام
خلیل فصبحی – دانشگاه ایلام

چکیده:

ارقام کلزای اصلاح شده (۲۴ رقم) که در آزمایشات مقدماتی از عملکرد های بالا و خصوصیات زراعی مطلوب رخوردار بودند به همراه رقم slmo46 به عنوان شاهد به منظور بررسی سازگاری با شرایط آب و هوایی مناطق سرد و معتدل و تعیین میزان عملکرد و سایر خصوصیات مهم زراعی کشت و پس از تجزیه واریانس نتایج زیر حاصل گردید.