سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

روزبه آیتی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف
همایون استکانچی – استادیار دانشگاه، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

با توجه به تصویب ویرایش دوم استاندارد ۲۸۰۰ و لحاظ شدن تغییرات عمده نسبت به ویرایش اول ، بررسی و ارزیابی آسیب پذیری ساختمانهای طراحی و ساخته شده طبق آیین نامه قبلی و مقایسه آن با خواسته‌های آیین نامه جدید حائز اهمیت می‌باشد. در این تحقیق عملکرد لرزه‌ای قابهای خمشی بتن آرمه که بر مبنای ویرایشهای جدید و قدیم آیین نامه ۲۸۰۰ بارگذاری شده‌اند با روش ارایه شده در دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها (FEMA 273) مورد ارزیابی قرار گرفته است . بدین منظور تعدادی قاب کوتاه و متوسط (بین ۳ الی ۱۰ طبقه) براساس ویرایش اول استاندارد ۲۸۰۰ طراحی شده و سپس بوسیله نرم افزار ETABS 90 در محدوده رفتار ارتجاعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. آنالیزهای غیر خطی مورد نیاز با استفاده از نرم افزار IDARC انجام شده است . در مرحله بعدی همین قابها با توجه به ضوابط جدید مجددا طراحی شده‌اند .تعدادی از شاخصهای خرابی برای آنها به منظور مقایسه محاسبه شده است . در پایان ایمنی قابهای طراحی شده طبق ویرایش قدیم با قابهای طراحی شده طبق ویرایش جدید مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است