سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی ایمانپور – دانشجوی کارشناسی ارشد زلزله دانشکده فنی دانشگاه تهران
سید رسول میرقادری – عضو هیئت علمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

زلزله یک نوع بارگذاری شدید و پیچیده است که سازه در معرض آن قرار می گیرد و اگر سازه در اثر این بارگذاری گسیخته شده و صدمه ببیند جان انسانها در معرض خطر قرار گرفته و تلفات مالی تحمیل می شود در یک سازه قاب خمشی فولادی یکی از معمول ترین نقاطی که تحت بار لرزه ای دچار آسیب می گردد، اتصال تیر به ستون است که جزء نقاط حساس، مهم و تاثیرگذار در رفتار مورد نظر در سازه های خمشی محسوب می شود. آسیب های لرزه ای می توانند ناشی از عدم یکپارچگی، مقاومت، سختی و شکل پذیری اعضای سازه و یا هرگونه ضعف در اتصال باشد و در موارد زیادی آسیب های یاد شده مستقل از پایداری و یکپارچگی کل سازه می باشد، چگونگی تغییر شکل اتصال در به وجود آمدن آسیب های مورد اشاره دخیل اند، توانایی تغییر شکل اتصال با توجه به نوع اتصال و محل مفصل پلاستیک خمشی و هم چنین تقاضای لرزه ای که از طریق مفصل به اتصال تحمیل می شود متفاوت است، پس موقعیت، طول، شکل و خصوصیات مفصل پلاستیک در سازه های فولادی خمشی اتصال را به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار می دهد.