سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داوود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل
امیراصلان حسین زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی استان اردبیل

چکیده:

جهت بررسی امکان تولید بذر ایه از طریه کشت بذر حقیقی سیب زمینی و استفاده از غده های تولدی شده بعنوان بذر پایه از طریق انتخاب پروژنی های دارای صفات کمی و کیفی مطلوب و سازگار با شرایط منقه و قابل رقات با ارقام تجاری غده های حاصل از پنج پروژنی جدید بذر حقیقت سیب زمینی که در سال های ۱۳۷۸-۱۳۷۹ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی اردبیل تولید شده بودند. در دهه اول اردیبهشت ماه در قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار با یک رقم شاهد با طبقه بذری اقلیت کشت گردید.