سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدتقی اعلمی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
یوسف حسن زاده – استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
مهدی کماسی – دانشجوی دکتری دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چکیده:

خشکسالی نتیجه اندرکنش بین محیط زیست و چرخه آب در طبیعت است که تهدیدی مخاطره آمیز برای جانداران و گونه های زیستی می باشد . نتیجه این کهی افتن شاخص های اندازه گیری
خشکسالی برای پیش بینی و ارزیابی مکانی و زمانی این پدیده به منظور آمادگی جامعه در مدیریت بحران این پدیده ضرروی به نظر می رسد . در این مقاله ابتدا به بیان مفهوم خشکسالی و نمایه های
اندازه گیری آن پرداخته و سپس از مبانی شبکه های عصبی – مصنوعی برای پیش بینی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI استفاده شده است . نتایجی حاکی از آن است که این نمایه قابلیت بیشتری نسبت به شاخص هایی چون پالمر PDSI پالفی PAI و دیگر نمایه ها دارد.