سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

سعید جلیله وند – کارشناس ارشد مهندسی صنایع – مدیر سیستم ها و توسعه کیفیت گروه صنایع دریا
جلیل ابراهیمی باران – کارشناس ارشد مهندسی متالوژی

چکیده:

امروزه با توجه به وجود رقابت روزافزون درصنایع مختلف شاهد چنان تلاش های گسترده ای در ارتقای ابزارهای مدیریت کیفیت و گسترش نگرش مشتری گرایی توسط محققان، کارشناسان، و مدیران سازمان های تجاری هستیم که اکنون رضایت و وفاداری مشتری را می توان به عنوان یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان ها در سودآوری و بقاء خود به شمار آورد. اندازه گیری و پایش به عنوان مهمترین شاخص در کیفیت محصولات و خدمات از نیازهای اساسی سازمان ها می باشد.
در مقاله حاضر ارزیابی رضایت مشتریان سه صنعت دریایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله تا اندازه ای قابل پیش بینی بوده و مهمترین آنها اینکه بین نظر مدیران و مشتریان در مورد سطح کیفیت صنایع اختلاف معنی داری وجود دارد. و نظر مشتریان در خصوص کیفیت هر سه صنعت یکسان میباشد. بعبارت دیگر انتظار مشتریان از کیفیت محصول یا خدمت خریداری شده بطور تقریبی یکسان می باشد.