سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش ملی لاستیک

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسن صادقی نایینی – عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
محمدمهدی میرحسینی – ایمنی-بهداشت-محیط زیست (HSE) گروه صنعتی بارز-کرمان
مهدی شجاعی – ایمنی و آتش نشانی گروه صنعتی بارز- کرمان

چکیده:

نیروی کار از جمله مهم ترین حلقه های زنجیره تولید تلقی می شود از اینرو عدم توجه به ایمنی، سلامت و نحوه عملکرد کارگران واحدهای صنعتی نه تنها باعث بروز صدمات جسمی و رفتاری می شود بلکه افت راندمان حرفه ای نیز از پیامدهای منفی آن خواهد بود. به کمک کاربرد اصول مهندسی فاکتورهای انسانی (ارگونومی) و تز طریق طراحی و اصلاح شرایط استگاه های کار می توان ضمن فراهم نمودن شرایط مناسب شغلی با رویکرد سلامت، نحوه عملکرد و وضعیت های بدنی کارگران و همچنین راندمان کاری رابنحو شایسته ای ارتقا بخشید. این مقاله شامل نتایج آنالیز ارگونومیک شرایط کار، ایستگاه های کارو نحوه فعالیتهای بدنی کارگران کارخانه لاستیک بارز می باشد.