سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی سرایی – وزارت راه و ترابری مرکز تحقیقات سازمان بنادر و کشتیرانی

چکیده:

ارزیابی و پایش میزان بهره وری مراکز تحقیقاتی از جمله مسائل مهم بخش های دولتی و خصوصی است که بدلیل ماهیت خاص آن استفاده از تکنیک های علمی را طلب می نماید. در این مقاله، ضمن بررسی برخی شاخص های رایج ارزیابی عملکرد روش نوینی برمبنای تکنیک های کنترل فرآیند آماری پیشنهاد می گردد که با استفاده از آن می توان عملکرد مراکز پژوهشی را کنترل نمود. با استفاده از این روش می توان بردار میانگین شاخص هاه را با در نظر گرفتن هم پراشی بین آنها که معمولا با ماتریس واریانس – کوواریانس تبیین می گردد. توسط تکنیک جمع تجمعی چند متغیره PPCUSUM مورد پایش قرار داد. برای تشریح مسئله و نحوه حل آن نیز مثالی ارایه شده است.