سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد کشاورز بخشایش – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سعید منتظر القائم – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

در محدوده جنوب البرز مرکزی در حدود شهرهای جاجرود و رودهن، منطقه ای با وسعت تقریبی ۱۶۷ کیلو متر مربع از نظر خطر زمین لغزش ارزیابی شده و با روش پیشنهادی آنبالاگان پهنه بندی شده است. این روش در عین در نظر گرفتن عمد، عوامل موثر در ایجاد ناپیداری مانند سنگ شناسی، رابطه ناپیوستگی های ساختاری با ویژگی های هندسی شیب، ارتفاع نسبی، کاربری اراضی و شرایط آب زیرزمینی، از سادگی اصول و محاسبات برخوردار بوده و پارامترهای ورودی مورد نیاز آن، به سهولت قابل تعیین هستند. شرایط توپوگرافی بخش غالب منطقه مورد مطالعه با شرایط کاربرد اصلی روش فوق بالنسبه توافق دارد. مقیاس نقشه های پایه مورد استفاده در این مطالعه ۱۲۰/۰۰۰ بوده که با استفاده از نرم افزار Arc Info در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی (GIS)، رقومی شده و آماده پردازش و تلفیق شده است.