سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آزاده کشتی آراست اصفهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد GIS
علی اصغر آل شیخ – استادیار گروه مهندسی GIS
محمدرضا ملک – استاد گروه مهندسی GIS

چکیده:

امروزه بسیاری از مردم در شهرهای بزرگ، روزانه نیازمند استفاده از انواع سیستمهای حمل و نقل عمومی می باشند. با توجه به تراکم، پیچیدگی و پویایی این شبکه ها در کلان شهرها، یافتن بهترین مسیر بر اساس زمان، فاصله ، هزینه و یا حتی میزان جابجایی ها در سیستم حمل و نقل کار دشواری است.
یک مسافر در یک سفر شهری از یک نقطه مبدا به یک نقطه مقصد می تواند از انواع سیستمهای حمل و نقل مثل دوچرخه، تاکسی، اتوبوس، مترو، مینی بوس، پیاده و یا ترکیبی از چند نوع راه را استفاده کند. لذا لزوم طراحی الگوریتمی به منظور مسیریابی بهینه در شبکه های چندگانه (Multi-Modal) امری ضروری به نظر میرسد. از طرفی این مسیر بهینه می بایست از لحاظ عملی بودن مسیر بر اساس شرایط و قیود منطقی و چگونگی توالی انواع سیستمها مورد ارزیابی قرار گیرد.
هدف از این تحقیق بررسی و ارزیابی انواع سیستمهای حمل و نقل شهری در شهر تهران، محدودیتها و قیود هر یک از این شبکه ها، ایجاد یک شبکه چندگانه حمل و نقل و در نهایت طراحی سیستمی به منظور مسیریابی بهینه با توجه به پارامترهای مختلف فاصله، زمان و هزینه بر روی شبکه چندگانه شهری می باشد.