سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ساناز زبانی – شرکت کنترل کیفیت هوا ٬ واحد صوت
یوسف رشیدی – شرکت کنترل کیفیت هوا ٬ مدیر عامل
روزبه قوسی – شرکت کنترل کیفیت هوا ٬واحد صوت و عضو گروه مهندسی ایمنی دانشکده صنایع _د
حسین مهرآوران – شرکت کنترل کیفیت هوا ٬ واحد صوت

چکیده:

آلودگی صوتی ناشی از فرودگاهها یکی از مهمترین معضلات جوامع امروز شهری است . نوع هواپیما ٬ وسعت ٬ شکل ٬ محل قرارگیری فرودگاه و مسیر باندهای پروا ز از جمله عوامل متعددی
هستند که مشکلات عدیده ای را برای شهرنشینان مجاور فرودگاهها ایجاد نموده است . در این مقاله ضمن گزارش نتایج حاصل از اندازه گیری ترازهای صوتی فرودگاه مهرآباد ٬ ارزیابی و مدلسازی اطلاعات ٬ راهکارهایی به منظور کنترل و کاهش اثرات سوء آلودگی صوتی ناشی از فرودگاه ارائه شده است