سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار عربانی – دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان
معصومه خدابخشی صیقلانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه گیلان

چکیده:

در سالیان اخیر استفاده از آسفالت لاستیکی توسط محققین مختلف و مهندسین مجری به منظور افزایش مقاومت و کاهش آلودگی زیست محیطی مورد توجه قرار گرفته است. خزش و سختی خزشی دو عامل مهم در ایجاد خرابی روسازی ها می باشند. در این پژوهش تاثیر افزودن روغن آروماتیک به عنوان یک ماده افزودنی جدید در کاهش خزش آسفالتهای لاستیکی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور نمونه هایی با درصدهای مختلف روغن آروماتیک و خرده لاستیک در دو دانه بندی مختلف تهیه گردید. خزش و سختی خزشی این نمونه ها به کمک دستگاه آزمایش دینامیکی ناتینگهام (NAT) در دماهای مختلف تعیین شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که افزودن روغن آروماتیک باعث کاهش خزش و افزایش سختی خزشی مخلوط های آسفالت لاستیکی در دماهای مختلف می شود.