سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

اصغر اصغری مقدم – گروه زمین شناسی دانشگاه تبریز

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در جنوب غرب شهرستان تبریز واقع گرفته است و از جنوب به کوه سهند ، از شمال به دشت صوفیان – شبستر و ازغرب به دریاچه ارومیه محدود می شود. رشد سریع جمعیت در ۲۰ سال اخیر و توسعه مناطق شهری و کشاورزی باعث بهره برداری شدید از آب زیر زمینی و توزیع نامناسب افت در سفره های این منطقه شده است. علاوه بر این در مناطقی که آب شیرین با آب شور همجوار است، نفوذ آب شور به سفره شیرین را باعث گردیده است. جهت بررسی این مشکل و پتانسیل آبی منطقه از برنامه کامپیوتری مدلفلو برای محسابه بیلان حجمی آب زیر زمینی ، مقادیر تغذیه و تخلیه از رودخانه به آب زیر زمینی و بر عکس و ضرایب هیدرودینامیکی سفره ها استفاده شده است.