سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد جعفرزاده – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
محمدرضا رضایی – گروه زمین شناسی دانشگاه تهران
محمود برگریزان – شرکت نفت فلات قاره
جلیل مهتدی حقیقی – شرکت نفت فلات قاره

چکیده:

بررسی پارامترهای پتروفیزیکی از موارد مهم مطالعات مخزنی می باشد . در این مطالعه با استفاده از دادههای چاهنگاری، چند پارامتر پتروفیزیکی مهم از جمله تخلخل، آب اشباع شدگی و حجم شیل در یکی از مخازن نفتی خلیج فارس محاسبه شده است . جهت آنالیز دادهها و محاسبه این پارامترها از نرم افزار پتروفیزیکی LogICاستفاده شده است . آنالیز دادههای مخزن مورد مطالعه و محاسبه خصوصیات پتروفیزیکی آن نشان می دهد که این مخزن از نظر تخلخل وضعیت مناسبی دارد ولی آب اشباع شدگی آن بالا و ضخامت زون نفت دار آن پایین می باشد