سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کاظم بدو – دانشیار گروه مهندسی عمران
فرشید سعد آبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی خاک و پی

چکیده:

با انجام آزمایش انتقال آلودگی ضریب دیفیو ژن یون کلر در خاک ماسه ی سیلتی رودخانه ی شهر چای ارومیه و خاک رسی منطقه مدفن زباله ی شهرستان ارومیه تعیین گردید.پارامتر های موثر در میزان انتقال آلودگی از مدفن زباله به سفره ی آب زیر زمینی مورد شناسایی قرار گرفت.سه گزینه ی مدفن زباله جهت محاسبات انتقال آلودگی انتخاب شده و تاثیر تعدادی از پارامتر های انتقال با استفاده از کد رایانه ای migrateمورد بررسی قرار گرفت.بر اساس نتایج به دت امده با افزایش ارتفاع لایه ی خاک طبیعی میزان آلودگی در سفره ی آب زیر زمینی به تاخیر می افتد لیکن مقدار غلظت ماکزیمم در سفره ی آب زیر زمینی به ارتفاع لایه ی خاک طبیعی بستگی ندارد.همچنین با افزایش ضخامت سفره ی آب زیر زمینی و سرعت جریان آب در این سفره مقدار غلظت یون کلر در این لایه کاهش می یابد.بر اساس یافته های این مطالعه یک مدفن زبالهنیمه مهندسی را که دارای یک لایه ی زهکش شیرابه و یک لاینر رسی است میتوان به عنوان یک استاندارد حد اقل به حرفه ی مهندسی و دست اندر کاران امر مدیریت پسماند های شهری در کشور معرفی نمود.