سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زینب اصغرپور – دانشگاه اراک – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی
سمن ستوده – دانشگاه اراک – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

امرو زه روش های مختلفی برای افزایش بازیافت نفت در دنیا اعمال می شود که بنابر ویژگی های مخازن نفتی، با یکدیگر متفاوت هستند . از این رو، یافتن روش بهینه برای افزایش بازیافت نفت از مخازن، نیازمند انجام مطالعات جامع و اعمال رو شهای مناسب است . در کشور ما بنابر شرایط موجود، تزریق گاز قابل امتزاج به مخازن نفتی برای بازیافت نفت، برای بیشتر مخازن کشور مناسب تشخیص داده شده است . نتایج شبیه سازی نشان میدهد که فشار تزریق، پارامتری کلیدی است و همچنین نفوذ پذیری نسبی روی بازده بازیافت مخزن در تزریق گاز نقش مهمی دارد .