سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا حاتم آبادی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – گروه طب اورژانس

چکیده:

با توسعه همه جانبه کشورها و افزایش جمعیت حوادث غیر مترقبه به علت ایجاد تلفات بیشتر نیاز به مطالعه بیـشتر در جهت جلوگیری از عوارضی موارد بعدی آن دارد مواد و روشها : در این مطالعه با استفاده از روش nalsectio cross و توصیفی در هفته اول وقوع زلزله بم در ۲۴ بیمارسـتان از ۴ شهر بزرگ کشور که حدود ۱۰۴۳۲ بیمار در آنجا پذیرش شدند اطلاعات آنها توسط list check با همکـاری رزیـدنتهای اورژانس به دست آمد .
بحث و نتیجه گیری : در پرسشنامه ها از موارد زیر اطلاعات جمع آوری شد : بررسی , Plan Disaster ospitalH تعداد موارد انتقال بیماران – آمار پذیرش هر بیمارستان – تعداد موارد انتقـال بـه اتـاق عمل وموارد مرگ در یک هفته – میزان آموزش پرسنل در تریاژ – اعمال درمانی پرسنل تریاژ کننده : نتایج داده ها حکایت از عدم اطلاعات نا کافی پرسنل تریاژ کننده ب ود . علاوه بر این حداقل تعداد کل موارد انتقال به اتاق عمل -۲۷۷۳ موارد عدم پذیرش به علت نبودن تخت کافی ۶۴۶ مورد بود . درنهایت لزوم یک پروتکول تریاژ بای حوادث غیر مترقبـه و تیم ماهر در تریاژ بیماران به همراه افراد آموزش دیده محلی و وجود Hospital Disaster توصیه می شـود هـر چنـد کـه در زلزله های بعدی نظیر زرند – لرستان – و … نیز این مشکلات با شدت کمتری دیده شد هنوز هم کار بیشتری در این زمینـه لازم است