سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

کوروش برارپور – بنیانگذار و عضو هیئت مدیره بنیاد توسعه پایدار کلاردشت
سیدکیانوش کلانتر – پژوهشگر مرکز مطالعات و آموزش سازمان های جامعه مدنی ایران – کنشگران دا

چکیده:

دردنیای امروز استراتژی های توسعه اقتصادی بدون در نظر داشتن ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست محیطی آن پیامدهای پویایی را ایجاد می کند که عوامل اصلی توسعه یافتگی بهجای آنکه به عنوان پیش ران برای فرایند توسعه عمل کنند با تاخیر های زمانی، مانع از ایجاد توسعه می شوند که در این صورت این گونه توسعه ها را ناپایدار تلقی می کنند. اینمقاله یافته های مطالعه ای را ارایه می کند که وعیت پایداری توسعه ی محلی را در کلاردشت مورد بررسی قرار داده است. در این بررسی پس از نمونه گیری، پایش و پردازش دستاوردهای حاصل از توسعه محلی در ۲۰ سال گذشته ومقایسه انبا معیارهای ارایهشده برای سنجش پایداری توسعه توسط سازمان های بین المللی، برای میل توسعه کلاردشت به سمت پایداری، سیاست های مناسب پیشنهاد می شود.