سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شهاب مولوی – کارشناس دفتر مرکزی شرکت آب خاک تهران
حبیب الله طیبی – سرپرست نظارت پروژه قطعه اول کانال شهید چمران
حجت الله باورصاد – مجری طرح قلعه اول کانال شهید چمران

چکیده:

پایدار ساز ی لا یه ها ی مطبق ش یبدار در خاکبردار ی ها ی عم یق، از جمله دغدغه ها ی پیمانکاران در سطح کشور م ی باشد. به عنوان نمونه، بخشی از ابتدای مسیر کانال شهید چمران از میان ارتفاعات و بیرون زدگی هایی که عمدتاً از سازند آغاجاری تشکیل شده اند، عبور می کند. این سازند شامل لایه های ماسه سنگ، سیلتستون و مارن های قرمز همراه با رگه های گچ بوده و تاقدیس بزرگی را با شیب لایه های حدود ٣٠ درجه تشکیل داده است. عمق حفاری کانال در این ناحیه بین حدود ١٠ تا ٥٠ متر متغیر است. همزمان با عملیات اجرایی، در مسیر این سازند ها، ریزش هایی در چند نقطه از طول دیواره سمت راست کانال ایجاد شده و در یک مورد وسعت یافته است. در این مقاله، ضمن بررسی دلایل وقوع ریزش ها، راه حل های اجرایی و روش های جلوگیری از توسعهآن ها در پروژه ارایه شده است . برخی از این روش ها، جلوگیری از نفوذ آب به د اخل ماسه بادی لایه رویه و ملایم نمودن شیب بدنه های مقطع خاکبرداری است که در این مقاله به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین مدل سازی اولیه مقاطع خاکبرداری (در مرحله مطالعات ) با اطلاعات پس از اجرا، ارزیابی شده و با توجه به امکانات فراهم شده به منظور واسنجی دقیق تر مدل، مطالعات تکمیلی مدل سازی در مرحله اجرا انجام شد.