سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سعید عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد استخراج بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرم
رضا رحمان نژاد – استادیار بخش مهندسی معدن دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

در این مقاله سعی شده است تا با ارزیابی پایداری هفت مورد تونل حفر شده در داخل کشور با روش VNIMI و مقایسه این روش با روش های تجربی RMR , Q به دریافت صحیحی از میزان اعتماد هر یک از روش های فوق دست یافت. و برای هر کدام از سه روش تجربی فوق بهترین کاربرد را پیدا کرد. لازم به ذکر است که روش موثر و جامع VNIMI توسط انستیتو تحقیقات و طراحی معدن روسیه پیشنهاد گردیده و به علت کسب موفقیت در اجرای چند سازه بزرگ، در ایین نامه های معدنی نیز گنجانده شده است.