سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
مجید دکامین –
هادی ویسی –
احسان خدارضایی –
یعثوب حیدرزاده –

چکیده:
به منظور پیشرفت در علم پایداری در ایران اسلامی، تفکر چرخه حیات و به طور خاص، ارزیابی پایداری چرخه حیات نقش اساسی ایفا خواهد نمود. کارکردهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی در طول چرخه حیات یک محصول ویا خدمت، استفاده و مدیریت پسماند مربوط به آنها می بایست در یک رهیافت مدون و جامع مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد تا بتوان در نهایت به الگوی تولید و مصرف پایدار برسیم. برای رسیدن به این افق، مقاله حاضر با معرفی ارزیابی چرخه حیات اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی به عنوان سه ضلع توسعه پایدار قصد دارد که از ابعاد هستی شناسی، شناخت شناسی و روش شناختی به موضوع پایداری و توسعه پایدار بپردازد. ارزیابی پایداری چرخه حیات رهیافتی جامع، کامل و دقیق برای ارزیابی پایداری است و سعی در پر کردن خلأهای موجود در روش های ارزیابی دارد که امروزه به کار گرفته می شوند و اجرای آن می تواند ما را در رسیدن به تولید و مصرف پایدار یاری رساند.