سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سجاد نجفی روادانق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ا
سیدحسین حسینیان – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ا
مهرداد عابدی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر – دانشکده مهندسی برق ( قطب علمی قدرت ) تهران – ا

چکیده:

در این مقاله پایداری ژنراتور القایی مورد بررسی قرار می گیرد . امروزه این ژنراتورها در سیستمهای تولید انرژی الکتریکی محلی و نیروگاههای کوچک بعنوان مثال در مزارع باد مورد استفاده قرار می گیرند . از مفهوم قطع بحرانی برای تعریف محدوده پایداری ژنراتور القایی استفاده گردیده است . تئوری پایداری به روش لیاپانف به عنوان روش مورد بررسی بکار گرفته شده است . در این مقاله یک روش کلی برای بررسی پایداری ماشینهای گردان و در حالت خاص برای ژنراتور القایی ذکر گردیده است . در این بررسی مشخصات یک ژنراتور آسنکرون با استفاده از مدار معادل ساده شده توصیف شده و افت ولتاژ بعد از رفع عیب در مدل ساده در نظر گرفته شده و بیشترین زاویه توان که به ازای آن ژنراتور همچنان پایدار باشد نیز محاسبه گردیده است همچنین زمان رفع بحرانی قطع خطا مورد ارزیابی قرار گرفته است . نتایج بصورت تحلیلی و شبیه سازی با استفاده از نرم افزار MATLABارایه شده است