سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی عبدلی – استاد دانشکده ی محیط زیست دانشگاه تهران
مهدی جلیلی قاضی زاده – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
رضا سمیعی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست تهران

چکیده:

استان هروزگان دارای ۹ شهرستان و۱۹۰۰ روستا می باشد.رشد چشمگیر جمعیت صنایع و موقعیت اقتصادی ویژه آن در سالهای اخیر باعث شده که استان هرمزگان به عنوان یکی از مهمترین استانهای کشور مطرح شود.لذا ایجاد یک سیستم مدیریتجامع ذائدات در این استان از اهمیت فوق العاده ای بر خوردار است.از آنجا که بازیفت و تفکیک از مبدا نقش مهمی در سیستم مدیریتزایدات دارد و عملا برنامه ریزی برای این دو عنصر باید در چارچوب برنبمه های سیستم مدیریت پسماند انجام شود لذا در این تحقیق ابتدا طراحی مفهومی سیستم مدیریت پسماند در روستاهای استان انجام گرفته است.سس ۲۶ روستای مهم به عنوان روستاهای نمونه انتخاب شده و کمیتوکیفیت زبالهتولیدی در این روستاها اندازه گیری شده است.در ادامه میزان قابل باز یافتدر سال برای روستاهای هر شهرستان محاسبه شده است.نتایج نشان میدهد که پتانسیل تولید مواد قابل بازیافتدر کل روستاهای استان هرمزگان سالانه ۲۰۳۶۶ تن است و ظرفیت تجهیزات پردازش و بازیافت این مواد مجموعا ۹۵/۸ تن در ساعت می باشد.باریافت این مقدار موادباعث میشود ۳۰ تا ۴۰% زباله ورودی به خاکچالها کاهش یافته و تبع آن هزینه های سرمایه گذاری و راهبری محلهای دفن تقلیل یابد ضمن آنکه سود حاصل از بازیافت این مواد سالانه ۴۴/۶ میلیون ریال بر آورد شده است