سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بهنام کامکار – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
علی رضا کوچکی – استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی نصیری محلاتی – دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی پتانسیل تولید گیاه زیره سبز در ۹ منطقه از استان های سه گانه خراسان مدلی مکانیستیک و ساده از رشد، نمو و تولید عملکرد زیره سبز تدوین و با داده های مستقل تست شد . سپس این مدل برای ۹ منطقه سبزوار، فردوس، کاشمر، گناباد، قاین، بیرجند، مشهد، نیشابور و بجنورد اجرا شد . تحقیق انجام شده نشان داد که با حرکت از سمت عرضهای جغرافیایی پایین به سمت عرضهای جغرافیایی بالاتر، کاهش میانگین دما در طول فصل رشد به عنوان اولین دلیل تفاوت در پتانسیل عملکرد مطرح است، به نحوی که بجنورد و قاین با کمترین میانگین د ما و طولانی ترین فصل رشد بالاترین پتانسیل تولید و کاشمر و فردوس با بالاترین میانگین دما و کوتاه ترین فصل رشد کمترین پتانسیل تولید را به همراه داشتند . همچنین نتایج نشان داد که این گیاه در شرایط پتانسیل می تواند تا ۵/۳ تن ماده خشک و ۳/۱۷ تن در هکتار عملکرد دانه داشته باشد.